Ravish, uning ma’noviy va grammatik (o’zgarmaslik) belgisi. Ravishlarning ma’noviy turlari va ularning so’z yasash qoliplari

Ravish, uning ma’noviy va grammatik (o’zgarmaslik) belgisi. Ravishlarning ma’noviy turlari va ularning so’z yasash qoliplari 

  1. Ravish Ї mustaqil ma’noli va morfologik o’zgarmas so’zlar turkumi.
  2. Holat, miqdor-daraja, o’rin va payt ravishlari xususida.
  3. Ravishlarda so’z yasalish hodisasi.

YUKLAB OLISH: Ravish


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish