Ravish, uning ma’noviy va grammatik (o’zgarmaslik) belgisi. Ravishlarning ma’noviy turlari va ularning so’z yasash qoliplari

0

Ravish, uning ma’noviy va grammatik (o’zgarmaslik) belgisi. Ravishlarning ma’noviy turlari va ularning so’z yasash qoliplari 

  1. Ravish Ї mustaqil ma’noli va morfologik o’zgarmas so’zlar turkumi.
  2. Holat, miqdor-daraja, o’rin va payt ravishlari xususida.
  3. Ravishlarda so’z yasalish hodisasi.

YUKLAB OLISH: Ravish


Boshqa referatlar

manba.