Raqamli axborotlarga Matlab tizimida Image Processing Toolbox amaliy paket dasturida ishlov berish.

0

Raqamli axborotlarga Matlab tizimida Image Processing Toolbox amaliy paket dasturida ishlov berish

  1. Raqamli axborotning geometrik keltirilishi imcrop, imresize, imrotate-funksiyalari yordamida.

  2.  

    Rasmlarni tahlil qilish imhist, impixel, mean2, corr2-funksiyalari yordamida

  3.  

    Rasmlarni yaxshilash histeq, imadjust, imfilter, fspecial-funksiyalari yordamida

  4. Tasvirni segmentatsiya qilish qtdecomp, edge va roicolor funksiyalari yordamida

Yuklab olish: Raqamli axborotlarga Matlab tizimida Image Processing Toolbox amaliy paket dasturida ishlov berish


Boshqa referatlar

manba.