Quyuq ekstraktlar tarifi, tavsifi va tasnifi. Ularni ishlab chiqarish texnologiyasi. Bug‘latish va Bug’latfichlar.

Quyuq ekstraktlar tarifi, tavsifi va tasnifi. Ularni ishlab chiqarish texnologiyasi. Bug‘latish va Bug’latfichlar.

Quyuq ekstraktlar tarifi, tavsifi va tasnifi. Ularni ishlab chiqarish texnologiyasi. Bug‘latish va Bug’latfichlar haqida.

  1. Quyuq ekstraktlar ifodasi.
  2. Quyuq ekstraktlarni tayyorlashdagi texnologik bosqichlar.
  3. Quyuq ekstraktlarni tayyorlash uchun ajratma olishni o’ziga hos usullari.
  4. Sirkulyasion usul.
  5. Diskli diffuzion asbobida olish.
  6. Prujina kurakchali asbobda olish.
  7. Ekstrakrlar batareyasida qarshi oqimda ajratma olish.
  8. Ajratmani yot moddalardan tozalash usullari.
  9. 5. Bug’latish. Bug’latishda ishlatiladigan asbob-uskunalar. 6.
  10. Bug’latishdan kuzatiladigan noxush xodisalar va ularni bartaraf etish yo’llari. 

Yuklab olish : Quyuq ekstraktlar tarifi, tavsifi va tasnifi.


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish