QORIN DEVORINING XIRURGIK ANATOMIYASI

0

 QORIN DEVORINING XIRURGIK ANATOMIYASI.

  1. Qorin bo’shlig’i.
  2. Qorinning oldingi yonbosh devori.
  3. Qon bilan ta’minlanishi
  4. Innervasiyasi
  5. Limfaning oqib chiqishi
  6. Qorinning yuqorigi devori

Yuklab olish: qorin devorining xirurgik anatomiyasi


Boshqa referatlar

manba.