QISHLOQ XO’JALIK GEOGRAFIYASI

0

QISHLOQ XO’JALIK GEOGRAFIYASI

QISHLOQ XO'JALIK GEOGRAFIYASI

  1. Qishloq xo’jalik geografiyasining ob’yekti va predmeti.
  2. Qishloq xo’jaligi – moddiy ishlab chiqarishning ikkinchi yetakchi tarmog’i.
  3. Agrosanoat majmui haqida tushuncha.
  4. Qishloq xo’jaligining tarmoqlar tarkibi.

YUKLAB OLISH: QISHLOQ XO’JALIK GEOGRAFIYASI


Boshqa referatlar

manba.