Qandli va qandsiz diabetda davolash mashqlari.

Qandli va qandsiz diabetda davolash mashqlari

Qandli va qandsiz diabetda davolash mashqlari.Qandli diabet- endokrin bezi kasalliklaridan biri bo`lib, bunda me`da osti bezining langergans orolchalaridagi beta xujayralardan insulin gormoni kam ishlab chiqariladi.   Bunda bemor ko`p chanqaydi,  ko`p suv ichadi,   tez-tez siyadi (10-15 litrgacha ).  Shuningdek  tez qorin ochishlik,  kam quvvatlik,  ko`rishni pasayib ketishi kabi belgilar paydo bo`ladi.  Qand kasalligida davolash mashqlarini qo`llashning asosiy maqsadi to`qimalarni kuchini oshirish, qondagi glyukozani yo`qotish va uni muskullarda to`planishini ta`minlashdan iborat.  Davolash jismoniy tarbiyasini qo`llash qonda qand miqdorini me`yorlashtiradi va organizmni chidamliligini oshiradi.  Qand kasalligini engil ko`rinishida davolash jismoniy tarbiyasi barcha muskullarga mashq berish orqali amalga oshiriladi.  Xarakat katta amplitudada,  sekin va o`rtacha tezlikda,  kichik muskul guruxlarida tez. Sekin-asta mashqlar murakkablashtirilib (boshqaruv mashqlari) boriladi va anjomlar bilan olib boriladi (narvon va skameykalarda).  Mashg’ulotni davom etishi 30-40 minut.   Tig’izligi yuqori darajada.  Bundan tashqari miqdorlashtirilgan yurish (asta-sekinlik bilan 5 km dan 10-12 km gacha oshib boruvchi ) sport mashqlari  (konkida  uchish,  suzish,  eshkak eshish,  yugurish)  o`yinlar ( voleybol,  badminton,  tennis)ni juda qattiq vrach-pedagogik nazorat asosida olib boriladi.

Q  and kasalining o`rtacha og’irlikdagi holatida davolash jismoniy tarbiyasi dorilarni turg’unlashtirishga yordam beradi. Bundan hamma muskul sistemalariga o`rtacha va kichik tezlikdagi mashqlar beriladi.  Mashg’ulot davomiyligi 25-30 minut tig’izligi yuqori emas.  Bundan davolash jismoniy tarbiyasidan tarbiyasidan tashqari miqdoriy yurish ham qo`llaniladi (2-7 km).  Qandli va qandsiz diabetda davolash mashqlari

O g ’ir holat va yurak qon-tomir kasalliklarida qo`llaniladigandek amalga oshiriladi.   Bunda  umumiy organizmga og’irlik katta emas va o`rtacha bo`ladi.  Bunda kichik va o`rta muskul guruxlariga mashqlar asta-sekinlik va extiyotlik bilan olib boriladi. Bunda organizmni og’irlikka nisbatan moslashishi    xisobga olinadi.  Og’irlashtirishda shu narsani xisobga olish kerakki, asta-sekin qo`llanilgan jismoniy mashq qandni miqdorini kamaytiradi,  chunki  bunda nafaqat muskuldagi glikogen,  xatto qondagi qand ham.  Davolash jismoniy tarbiyasini kamida bir soat insulin yuborganda va engil ovqatlanganda so`ng amalga oshirish lozim.  Aks xolda gipoglikemiya vujudga keladi.

Q  andsiz diabet endokrin bezi kasalliklaridan biri bo`lib,   bunda xastalik gipofiz orqa bo`lmachasidagi antidiuretik garmon,  ya`ni  vozobressin etishmovchiligidan paydo bo`ladi. Bemorlar ko`p siyishga (10-40 l),   qattiq chanqoqlikga,  uyqusizlikga  (juda ko`p chanqab,  ko`p siyish natijasida) kechqurunlari bezovta bo`lishi natijasida jizzakilikka moyil bo`ladilar.  Bundan tashqari bemorni quvvatsizlik,  sovuq  qotish,  ich qotish,  teri qurishi ham bezovta qiladi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish