Protsessorning ishlash jaroyoni

0

Protsessorning ishlash jaroyoni

  1. Operandlarni manzillash.
  2. Xotirani qisimlarga ajratish.
  3. Protsessorning registrlari.

Yuklab olish: Protsessorning ishlash jaroyoni


Boshqa referatlar

manba.