O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH DAVLAT TIZIMI

0

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH DAVLAT TIZIMI

  1. 7.1. O‘zbekiston Respublikasida standartlashtirish xizmati.
  2. 7.2. O‘zbekiston Respublikasi standartlashtirish Davlat tizimi.
  3. 7.3. O‘zbekiston Respublikasida standartlashtirish bо‘yicha texnik qo`mitalar.
  4. 7.4. Standartlashtirish bo’yicha me’yoriy hujjatlar
  5. 7.5. Standartlashtirish tо‘g‘risidagi Respublika qonuni.\

Yuklab olish: O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH DAVLAT TIZIMI


Boshqa referatlar

manba.