O’zbekiston hududida tosh davri moddiy madaniyati

O’zbekiston hududida tosh davri moddiy madaniyati.

O’zbekiston hududida tosh davri moddiy madaniyati. Hozirgi zamon odamiga o‘xshash kishilar shakllanganiga ham uzoq ming yillar utibdi. Es-hushli odam (Homo Sapiens) ning shakllanish jarayoni murakkab sharoitlarda muhim boskichlardan o‘tgan. Bu davrda eng muhimi anglash vositasi bo‘lgan inson miyasining shakllanishi edi. Ko‘pchilikka ma’lumki, inson miyasi maymunlar miyasiga qaraganda 4-5 marta kattadir. Bilamizki, har-bir mahluq sezgi organiga ega. Lekin, faqatodamzod atrof muhitni anglash, idrok etish, xulosalar chiqarish, tabiatning ayrim elementlarini o‘z manfaatlariga moslash, qulayliklar yaratishdek nodir ne’matga sazovor bo‘ldi.

Markaziy Osiyoning qulay geografik sharoiti ibtidoiy davrning dastlabki bosqichlaridanoq kishilar diqqat e’tiborini o‘ziga tortib kelgan. Hozirgi O‘zbekistonning Zarafshon,Surxondaryo, Qashqadaryo bo‘ylaridan, Farg‘ona vodiysi va uning tog‘ yon bag‘irlari hududlaridan, Ohangaron va Chirchiq daryolari atrofidan shuningdek Janubiy Qozog‘istonning, Qirg‘iziston va Janubiy Turkmanistonning tog‘ va tog‘ oldi tumanlaridan ibtidoiy jamoa tuzumining barcha davrlariga oid yodgorliklari topilgan. O‘rta tosh davriga mansub ibtidoiy kishilar manzilgohlari Markaziy Osiyoning ko‘p joylarida uchraydi. Demak, aholi bu paytlarda yurtimizda keng tarqalgan bo‘lib, kishilar turmushida va mehnat qurollarida yangi unsurlar paydo bo‘la boshlagan. Endi ular ibtidoiy tudadan urug‘chilik jamoasiga o‘ta boshlaydilar.

Ana shu davrda o‘lkamizda hozirgi zamon odamlariga o‘xshash kromanonlar paydo bo‘ldi. Ular tinimsiz mehnat natijasida aqliy va jismoniy jihatdan rivojlandilar va biologik xususiyatlari o‘zgarib bordi. Mehnat qurollari takomillashadi, nutq madaniyati o‘sib, fikrlash ancha oshadi. Olov sun’iy tarzda yaratiladi, ovchilik ancha rivojlanib keng hududlarga tarqaladi.Qadimshunos olimlar U.Islomov, A.Askarov, A.Sagdullayev o‘z tadqiqotlarida mintaqamiz tarixining eng asosiy sanalari to‘g‘risida to‘xtalib, quyidagi muhim voqealarga diqqatni tortadilar.

O‘zbekiston hududida odamzodning paydo bo‘lganidan 1 million yilga yaqin vaqt o‘tgan. Eng qadimgi ajdojlarimizning izlari Farg‘ona viloyati So‘x tumani Selungur g‘oridan topilgan. Olimlar uni «Fergantrop» ya’ni Farg‘ona odami deb atadilar. Surxandaryo viloyati Boysun tumani Teshiktosh goridan neandertal odam bolasining qabri topilgan. U bundan yuz ming yil burun yashagan deb taxmin qilinadi». O’zbekiston hududida tosh davri moddiy madaniyati. U bundan yuz ming yil burun yashagan deb taxmin qilinadi». O’zbekiston hududida tosh davri moddiy madaniyati.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish