O’zbek tilshunosligida an’anaviy (formal) va yangi yo’nalishlar.Ularning o’zaro munosabati. Ularning davomiyligi. «Zotiy yondashuv» tushunchasi haqida

O’zbek tilshunosligida an’anaviy (formal) va yangi yo’nalishlar.Ularning o’zaro munosabati. Ularning davomiyligi. «Zotiy yondashuv» tushunchasi    haqida

  1. An’anaviy va  sistem –  struktur   tilshunoslikda til birliklarining tushunilishi,  ularning tadqiq  usullari (Buxoro tilshunoslik   maktabi   ta’lim   usullarining   asosiy tamoyillari).
  2. O’zbek tilshunosligida zotiy yondashuv usullarining asosiy tamoyillari. «oraliq uchinchi» qonuniyati   haqida.
  3. Umumiy xulosalar.

YUKLAB OLISH: O’zbek tilshunosligida an’anaviy


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish