O’zbek, milliy san’atida badiiy naqqoshlikning roli. Amaliy san’at va uning turlari.

O'zbek, milliy san'atida badiiy naqqoshlikning roli. Amaliy san'at va uning turlari.

O’zbek, milliy san’atida badiiy naqqoshlikning roli. Amaliy san’at va uning turlari haqida.

1. San’at tushunchasi.

2. Amaliy va badiiy san’atlar. Adabiyot estetik ob’ekt sifatida.

3. Badiiy adabiyotning boshqa san’at turlari bilan aloqasi.

4. Badiiy obraz san’atning bosh xususiyati.

5. Adabiyot va madaniyatshunoslik o‘rtasidagi bog‘liqlik.

Adabiyot, san’at va madaniyatning sinkretik shakli


Muallif : RRH

Mavzular.

manba.

Read more articles

Fikr bildirish