O’ZARO ALMASHINUVCHANLIKNING UMUMIY PRINTSIPLARI

0

O’ZARO ALMASHINUVCHANLIKNING UMUMIY PRINTSIPLARI

  1. 13.1. O’zaro almashinuvchanlik tushunchasi.
  2. 13.2. To’liq va to’liqmas o’zaro almashinuvchanlik.
  3. 13.3. Detallarning o‘lchamlari haqida tushuncha.
  4. 13.4.  Birikma haqida tushuncha.

Yuklab olish: O’ZARO ALMASHINUVCHANLIKNING UMUMIY PRINTSIPLARI


Boshqa referatlar

manba.