OSHKOR VA OSHKOR EMAS AYIRMALI SXEMALAR. OSHKORMAS SXEMALARNING TURG’UNLIGI. ABSOLYUT VA SHARTLI TURG’UN AYIRMALI SXEMALAR. VARIASTION VA PROEKSTION USULLAR.

0

OSHKOR VA OSHKOR EMAS AYIRMALI SXEMALAR

  1. Kollokatsiya usuli.
  2. Haydash usuli.
  3. Kichik kvadratlar usuli.
  4. Galerkin usuli

Yuklab olish: OSHKOR VA OSHKOR EMAS AYIRMALI SXEMALAR


Boshqa referatlar

manba.