O’rta mahsus, kasb-hunar o’quv yurtlarida o’qitishning тashkiliy shakllarini o’rganish. Kasbiy ta’lim mеtоdikasining nazariy asоslari

0

O’rta mahsus, kasb-hunar o’quv yurtlarida o’qitishning тashkiliy shakllarini o’rganish. Kasbiy ta’lim mеtоdikasining nazariy asоslari

  1. O’rta maxsus, kasb-hunar o’quv yurtlarida
    o’qitishning tashkiliyshakllari.
  2. Kasbiy ta’lim mеtоdikasining nazariy asоslari.

Yuklab olish: O’rta mahsus, kasb-hunar o’quv yurtlarida o’qitishning


Boshqa referatlar

manba.