O’quvchilarning jismoniy tarbiya gigienasi.

O'quvchilarning jismoniy tarbiya gigienasi.

O’quvchilarning jismoniy tarbiya gigienasi.Bolalar sportini rivojlantirish yosh avlodning sog’lom, jismoniy baquvvat, har tomonlama garmonik rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun ham bolalar va o`smirlar o`rtasida jismoniy tarbiya ishlarini taraqqiy qildirishga, buning uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga katta e’tibor berib kel- moqdalar. Bizning mamlakatimizda jismoniy tarbiya ilmiy asosda tashkil qilingan, yahni jismoniy mashg’ulotlarning hajmi bolalar, o`smirlar va katta kishilarning yoshi, sog’lig’i, jismoniy tomondan rivojlanganligiga qarab maxsus dasturlar asosida tashkil qilinadi.

Jismoniy tarbiya darsi boshlanishidan oldin maktab kasb – hunar kollejlari va institut talabalari albatta meditsina ko`rigidan o`tkaziladilar. Ularning sog’lig’i jismoniy rivojlanish ko`rsatkichlariga qarab 3 ta meditsina gruppasiga, ya`ni asosiy, tayyorlov va maxsus gruppalarga ajratiladi. O’quvchilarning jismoniy tarbiya gigienasi.

Asosiy gruppaga sog’lom, jismoniy jihatdan normal rivojlangan o`quvchilar va talabalarlar kiritiladi. Bular to`liq dastur asosida jismoniy tarbiya darsi mashg’ulotlarini bajaradilar. Bundan tashqari birorta sport sektsiyasiga qatnashishlari mumkin.Tayyorlov gruppasiga ba`zi kasalliklar tufayli sog’lig’i vaqtinchalik zaiflashgan, jismoniy jihatdan bir oz kuchsizlangan o`quvchilar kiritiladi. Bular jismoniy tarbiya darsiga asosiy gruppaga kirgan o`quvchilar bilan birgalikda qatnashaveradilar. Lekin ba`zi og’ir mashg’ulotlardan (chopish, uzoq masofaga piyoda yurish, sakrash va h. k.) ozod qilinadilar. Ma’lum vaqt-dan keyin bu bolalarning sog’lig’i yaxshilanishi bilan meditsina ko`rigining xulosasi asosida ular asosiy meditsina gruppasiga o`tkaziladilar. O’quvchilarning jismoniy tarbiya gigienasi.

Maxsus gruppaga sog’lig’i uzoq muddatga zaiflashgan (suyaklari sinishi, chiqishi, miya chayqalishi, og’ir nerv va yurak kasalliklari kabilar natijasida) o`quvchilar kiritiladi. Bu o`quvchilar jismoniy tarbiya darsidan vrach maslahatiga ko`ra ozod qilinadilar. Ular uchun maktab vrachi va fizkulg’tura o`qituvchisi maxsus davolov O’quvchilarning jismoniy tarbiya gigienasi.chi gimnastika mashg’ulotlar o`tkazadi yoki jismoniy tarbiya va vrach kontroli dispanseriga qatnab davolanadilar. Sog’lig’i yaxshilangandan keyin ular oldiniga tayyorlov, so`ng asosiy gruppaga o`tkaziladilar. Uquvchilarni jismoniy tarbiyalash quyidagi tartibda tashkil qilinadi:

Davlat o`quv rejasi va dasturi asosida maktabda dars jadvali bo`yicha jismoniy tarbiya darsidagi mashg’ulotlarni bajarish.

Ertalabki gimnastika, maktabda dars oldidan o`tkaziladigan gimnastika; «fizkulg’t — minut», «fizkulg’t — pauza» mashg’ulotlarini bajarish.Sport sektsiyalarida va musobaqalarida qatnashish. O’quvchilarning jismoniy tarbiya gigienasi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish