OLIY MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA INTERFAOL USULLARNI QO‘LLASHNING AYRIM JIHATLARI

0

OLIY MATEMATIKA FANINI OQITISHDA INTERFAOL

  1. Yo‘naltirilgan kesma
  2. Uzunligi birga teng vektor
  3. Boshi va oxiri bir nuqta bo‘lgan vektorning nomi
  4. Qanday vektorlarning skalyar ko‘paytmasi nolga teng
  5. Bir to‘g‘ri chiziqda yoki parallel to‘g‘ri chiziqlarda yotgan vektorlar

Yuklab olish: OLIY MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA INTERFAOL


Boshqa referatlar

manba.