O’LCHASH USULLARI VA VOSITALARI. O‘LCHASHLARNING SIFAT MEZONLARI. METROLOGIYANING AKSIOMALARI

0

O'LCHASH USULLARI VA VOSITALARI. O‘LCHASHLARNING SIFAT MEZONLARI. METROLOGIYANING AKSIOMALARI

  1. 3.1. O‘lchash turlari va usullari
  2. 3.2. Metrologiyaning asosiy aksiomalari va postulatlari.
  3. 3.3. O‘lchash vositalari va ularning turlari.
  4. 3.4. Etalonlar, ularning tabaqalanishi.
  5. 3.5. O‘lchashlarning sifat mezonlari.

Yuklab olish: O’LCHASH USULLARI VA VOSITALARI. O‘LCHASHLARNING SIFAT MEZONLARI. METROLOGIYANING AKSIOMALARI


Boshqa referatlar

manba.