O‘LCHASH ASBOBLARINING METROLOGIK TAVSIFLARI

O‘LCHASH ASBOBLARINING METROLOGIK TAVSIFLARI

  1. 5.1. O‘lchash asboblarining aniqlik klasslari.
  2. 5.2. O‘lchash asboblarining asosiy metrologik tavsiflari.
  3. 5.3. O‘lchash asboblarining klassifikatsiyasi.
  4. 5.4. Analog o‘lchash asboblari, magnitoelektrik, elektromagnit, elektrodinamik o‘lchash asboblari, ularning shartli belgilari.
  5. 5.5. Raqamli o‘lchash asboblari, o‘lchash o‘zgartkichlari.

Yuklab olish: O‘LCHASH ASBOBLARINING METROLOGIK TAVSIFLARI


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish