Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari. Oksidlovchi va qaytaruvchining potensiali. Potensiallar diagrammalar sifatida(Latimer,Frost). Elementlarni kimyoviy ajratib olinishi. Oksidlanish va qaytarilish bilan olinadigan kimyoviy elementlar

Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari. Oksidlovchi va qaytaruvchining potensiali.  Potensiallar diagrammalar sifatida(Latimer,Frost).   Elementlarni kimyoviy ajratib olinishi. Oksidlanish va qaytarilish bilan olinadigan kimyoviy elementlar

Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari. Oksidlovchi va qaytaruvchining potensiali.  Potensiallar diagrammalar sifatida(Latimer,Frost).   Elementlarni kimyoviy ajratib olinishi. Oksidlanish va qaytarilish bilan olinadigan kimyoviy elementlar

  1. Oksidlanish-qaytarilish-reaksiyalari tushunchasi;
  2. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining teglash usullari. Ion-elektron usul.
  3. Qaytarilish va oksidlanish reaksiyalari bilan olinadigan elementlar;
  4. Oksidlanish-qaytarilish potensiallari;
  5. Potensiallare diagrammalar.   Latimer diagrammasi. Frost diagrammasi.
  6. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining ahamiyati

YUKLAB OLISH: Oksidlanish qaytarilish reaks


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish