Ob-havo, iqlim va unga moslashuv.

Ob-havo, iqlim va unga moslashuv

Ob-havo, iqlim va unga moslashuv. Ob-havo gigienasi. Bizga ma`lumki atmosfera havosida bo`lib turadigan tabiiy xodisalarni o`rganish bilan meteorologiya shug’ullanadi.

O`zbekiston Respublikasida meteorologik stantsiyalarning barchasi kunning ma`lum bir soatlarida havo temperaturasi va namligi darajasini kuzatib boradi, havo xarakatining tezligi bilan yo`nalishini, shuningdek, atmosfera bosimi miqdorini aniqlab, o`lchab turadi. Kuzatishlardan olingan yig’ma ma`lumotlar sinoptik kartalar tuzish, ob-havoni oldindan aytish uchun asos bo`ladi.

Ob-havo deb atmosfera havosida ro`y berayotgan muayyan vaqt va muayyan joyda tabiiy xodisalarning ahvoliga aytiladi. Ob-havo bir vaqtning o`zida ham birbiridan xatto kichik masoffada joylashgan turli punktlarda xar xil bo`lishi mumkin.

Ob-havoning odam organizmiga ta`siri tufayli mavsumli kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Yilning issiq paytlari me`da-ichak kasalliklarining ko`payishi bilan, sovuq davrlari esa shamollashga aloqador kasalliklarning ko`payishi bilan ta`riflanadi. Ayniqsa, bu xolatlar ob-havo birdan sovub yoki isib ketgan paytlarda yuzaga keladi. Chunki bunda organizm bunday shart-sharoitlarga moslashishga ulgira olmaydi.

Mikroiqlim deganda cheklangan bo`shliqda sun`iy yo`l bilan yuzaga keltirilgan yoki tabiiy xususiyatlarga ko`ra qaror topgan iqlim shart-sharoitlari tushuniladi. Sun`iy yo`l bilan yaratilgan mikroiqlimga aholi punktlarining, berk binolar, kiyim bosh ostidagi bo`shliq mikroiqlimlari misol bo`la oladi. Tabiiy xususiyatlarga ko`ra qaror topgan mikroiqlimga atmosferaning erga yaqin qatlamidagi, o`rmon yoqasidagi yalanglik, tog’ daralaridagi mikroiqlimlar misol bo`ladi.

Mikroiqlim odam organizmiga xar xil ta`sir ko`rsatadi. Chunonchi, shaxarlarda odamlarning salomatligi uchun noqulay bo`lgan bir qancha ta`surotlar mavjud: yilning issiq paytlarida g’ishtli binolar va asfal’t yotqizilgan ko`chalar oftobda qizib, qo`shimcha issiqlik manbai bo`lib qoladi; shaxarlarda havoning tutun bilan ifloslanishi natijasida quyosh radiatsiyasi intensivligi susayadi va biologik jixatdan muhim bo`lgan ul’trabinafsha nurlar keskin kamayib ketadi.

Mana shuning uchun ham qurilish ustidan olib boriladigan profilaktik sanitariya nazorati joy rel’efidan to`g’ri foydalanish, shaxar teritoriyasida daraxtzorlarni barpo etish, ko`chalarni to`g’ri o`tkazish, ularni tabiiy yorug’lik bilan yoritish va shomollatib turish masalalari, ko`chalarga yotqizish uchun tegishli materiallarni tanlash va boshqa masalalar aholi punkti mikroiqlimini yaxshilash maqsadida gigienik jixatdan ayniqsa muxim axamiyatga egadir.

Odamga eng qulay shart-sharoitlarni yaratib berish va uni noqulay iqlim ta`sirlaridan saqlash uchun bir qancha xollarda mikroiqlim sun`iy yo`l bilan yaratiladi. Ob-havo, iqlim va unga moslashuv

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish