Nafas olish organlari kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari.

0

Nafas olish organlari kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari

Nafas olish organlari kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari. Bronxial astma bilan kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari.

 1. D. h.: – o`tirgan holatda qo`llari tizzada. 30-40 soniya davomida engil nafas olib, erkin holatda tezligini pasaytirish.
 2. D .h . : – o`tirgan holatda, qo`llarni elka tomonga uzatib, barmoqlarni mushtlab, nafas olinadi, dastlabki holatga qaytib nafas chiqariladi. 810 marta sekin suratda bajariladi.
 3. D . h . : – o`tirgan holatda o`ng oyoqni bukib, tizzani qorin tomonga tortib, nafas chiqariladi, dastlabki holatga qaytib nafas olinadi. So`ng chap oyoqda bajariladi. 5-6 marta
 4. D .h.: – o`ng qo`l kaftini yuqoriga qaratib, o`ng tomonga uzatib, o`ng tomonga burilish. So`ngra chap tomonga bajarishi, 3-4 marta bajariladi.
 5. D .h.: – o`tirgan holatda. erkin nafas olib, uzun nafas chiqarish. Nafas chiqarishda undosh tovushlar talaffuz qilinadi. 5-6 marta bajariladi.
 6. D . h . : – o`tirgan holatda qo`llar tizzada. O`ng qo`l pastga sirg’anib tushganda o`ngga burilib, nafas chiqarish, dastlabki holatga qaytib nafas olinadi. 3-4 marta bajariladi.
 7. D . h . : – nafas olib sekin yurish, 2 qadamda nafas olish, 2 qadamda nafas chiqarish, keyingi mashg’ulotlar nafas chiqarishni 3-4 qadamdan so`ng amalga oshirish. 1 daqiqa davomida.
 8. D. h.: – stul suyanchig’ini ushlagan holatda tik turib o`tirib nafas chiqariladi. Dastlabki holatga qaytib, nafas olinadi, 4-5 marotaba bajariladi.
 9. D .h.: – oyoqlar elka kengligida, qo`llar belda. Nafas olib, uzun nafas chiqarish, nafas chiqarishda undosh tovushlar talaffuz qiladi. 5-6 marta
 10. D .h.: – stul oldida turgan holatda qo`llar belda, oyoqlar ajralgan. Oldinga egilib, qo`llarni stul suyanchig’iga tekizib, nafas chiqariladi, dastlabki holatga qaytib, nafas olinadi. 4-5 marta bajariladi.
 11. D .h.: – chalqancha yotgan holatda o`ng qo`lni yuqoriga ko`tarib nafas olinadi, qo`llarni bo`shashtirib, pastga tushirib, nafas chiqariladi. CHap qo`lda harakat davom ettiriladi. 3-4 marta.
 12. D. h.: – chalqancha yotgan holatda o`ng oyoqni yuqoriga ko`tarib nafas chiqariladi, dastlabki holatga qaytib, nafas olinadi. CHap oyoqda bajariladi. 5-6 marta.
 13. D .h .: – chalqancha yotgan holatda oyoqlarni tizzada bukib, diafragmal nafas olish va uning sonini kamaytirish, 30-40 soniya.
 14. D . h .: – o`tirib, qo`llarni uzatilgan oyoqlar tizzasiga qo`yib, oldinga egilganda, qo`llar oyoqlardan sirg’alib tushirib nafas chiqariladi. Dastlabki holatga qaytib nafas olinadi. 6-7 marta.
 15. D .h.: – chalqancha yotib, oyoqlarni boldir-poshna muskullarida bukish bilan bir vaqtda qo`l barmoqlarini siqib, bo`shatish. 15-16 marta
 16. D.h.: – o`tirgan holatda. Qo`llar belga qo`yilgan. Engil nafas olib, uning suratini erkin pasaytirish. 30-40 soniya.
 17.  Nafas olib, trubka orqali suvga nafas chiqarish. 5-6 marta.Nafas olish organlari kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari.

Mavzular.

manba