Nafas olish organlari kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari.

Nafas olish organlari kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari

Nafas olish organlari kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari. Bronxial astma bilan kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari.

 1. D. h.: – o`tirgan holatda qo`llari tizzada. 30-40 soniya davomida engil nafas olib, erkin holatda tezligini pasaytirish.
 2. D .h . : – o`tirgan holatda, qo`llarni elka tomonga uzatib, barmoqlarni mushtlab, nafas olinadi, dastlabki holatga qaytib nafas chiqariladi. 810 marta sekin suratda bajariladi.
 3. D . h . : – o`tirgan holatda o`ng oyoqni bukib, tizzani qorin tomonga tortib, nafas chiqariladi, dastlabki holatga qaytib nafas olinadi. So`ng chap oyoqda bajariladi. 5-6 marta
 4. D .h.: – o`ng qo`l kaftini yuqoriga qaratib, o`ng tomonga uzatib, o`ng tomonga burilish. So`ngra chap tomonga bajarishi, 3-4 marta bajariladi.
 5. D .h.: – o`tirgan holatda. erkin nafas olib, uzun nafas chiqarish. Nafas chiqarishda undosh tovushlar talaffuz qilinadi. 5-6 marta bajariladi.
 6. D . h . : – o`tirgan holatda qo`llar tizzada. O`ng qo`l pastga sirg’anib tushganda o`ngga burilib, nafas chiqarish, dastlabki holatga qaytib nafas olinadi. 3-4 marta bajariladi.
 7. D . h . : – nafas olib sekin yurish, 2 qadamda nafas olish, 2 qadamda nafas chiqarish, keyingi mashg’ulotlar nafas chiqarishni 3-4 qadamdan so`ng amalga oshirish. 1 daqiqa davomida.
 8. D. h.: – stul suyanchig’ini ushlagan holatda tik turib o`tirib nafas chiqariladi. Dastlabki holatga qaytib, nafas olinadi, 4-5 marotaba bajariladi.
 9. D .h.: – oyoqlar elka kengligida, qo`llar belda. Nafas olib, uzun nafas chiqarish, nafas chiqarishda undosh tovushlar talaffuz qiladi. 5-6 marta
 10. D .h.: – stul oldida turgan holatda qo`llar belda, oyoqlar ajralgan. Oldinga egilib, qo`llarni stul suyanchig’iga tekizib, nafas chiqariladi, dastlabki holatga qaytib, nafas olinadi. 4-5 marta bajariladi.
 11. D .h.: – chalqancha yotgan holatda o`ng qo`lni yuqoriga ko`tarib nafas olinadi, qo`llarni bo`shashtirib, pastga tushirib, nafas chiqariladi. CHap qo`lda harakat davom ettiriladi. 3-4 marta.
 12. D. h.: – chalqancha yotgan holatda o`ng oyoqni yuqoriga ko`tarib nafas chiqariladi, dastlabki holatga qaytib, nafas olinadi. CHap oyoqda bajariladi. 5-6 marta.
 13. D .h .: – chalqancha yotgan holatda oyoqlarni tizzada bukib, diafragmal nafas olish va uning sonini kamaytirish, 30-40 soniya.
 14. D . h .: – o`tirib, qo`llarni uzatilgan oyoqlar tizzasiga qo`yib, oldinga egilganda, qo`llar oyoqlardan sirg’alib tushirib nafas chiqariladi. Dastlabki holatga qaytib nafas olinadi. 6-7 marta.
 15. D .h.: – chalqancha yotib, oyoqlarni boldir-poshna muskullarida bukish bilan bir vaqtda qo`l barmoqlarini siqib, bo`shatish. 15-16 marta
 16. D.h.: – o`tirgan holatda. Qo`llar belga qo`yilgan. Engil nafas olib, uning suratini erkin pasaytirish. 30-40 soniya.
 17.  Nafas olib, trubka orqali suvga nafas chiqarish. 5-6 marta.Nafas olish organlari kasallangan bemorlar uchun davolash mashqlari.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish