N-05 niveliri

0

N-05 niveliri

  1. Nivelirning asosiy qismlari.
  2. Yuqori aniqlikdagi nivelirning qo’llanilishi.
  3. Yuqori aniqlikdagi nivelirlashda ishlatiladigan reykalar.

YUKLAB OLISH: N-05 niveliri


Boshqa referatlar

manba.