MUSTAQILLIK NAZARIY FALSAFIY ASOSLARI

MUSTAQILLIK NAZARIY FALSAFIY ASOSLARI

1.Islom Karimov tomonidan milliy – ma`naviy tiklanish
konsepsiyasining ishlab chiqilishi va uning mohiyati.
2. I.Karimovning ma’naviyat tushunchasiga bеrgan ta’rifi va uning
insonni ruhan, qalban poklanishga, hamda ulg‟ayishga
chorlaydigan ichki kuch ekanligi haqidagi g‟oyasi.
3. I.Karimov tomonidan milliy – ma’naviy tiklanish
kontsеptsiyasining ishlab chiqilishi, uning mеtodologik, nazariy
va amaliy ahamiyati.

YUKLAB OLISH: mustaqillik nazariy falsafiy asoslari


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish