Muhandislik masalalarini chiziqli va chiziqli boʼlmagan algebraik tenglamalar tizimiga keltirish va ularni sanoqli yechish usullari

Muhandislik masalalarini chiziqli va chiziqli boʼlmagan algebraik tenglamalar tizimiga keltirish va ularni sanoqli yechish usullari

  1. 1. Chiziqli algebraik tenglamalar tizimini toʼgʼridan toʼgʼri yechish usullari. Kramer, teskari matritsa va Gauss usullari.
  2. 2. Chiziqli algebraik tenglamalar tizimini yechishning iteratsion usullari. Oddiy iteratsiya usuli yoki Yakobi usuli. Gauss – Zeydel usuli.
  3. 3. Chiziqli boʼlmagan algebraik tenglamalarni taqribiy yechimi. Kesmani ikkiga boʼlish (dixotom), oddiy iteratsiya, Nʼyuton (urunmalar usuli), xord usullari.

Yuklab olish: Muhandislik masalalarini chiziqli va chiziqli boʼlmagan algebraik tenglamalar tizimiga keltirish va ularni sanoqli yechish usullari


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish