Muhandislik masalalarini chekli ayirmalar va chekli elementlar usullari yordamida yechish

Muhandislik masalalarini chekli ayirmalar va chekli elementlar usullari yordamida yechish

  1. Oʼng, chap differentsiallar va markaziy nuqtadagi differentsial.
  2. Ikkinchi tartibli differentsiallar.
  3. Funktsiya qiymati toʼri.
  4. Elastiklik nazariyasining ikki oʼlchovli chegaraviy masalasining umumiy qoʼyilishi.
  5. Izlanayotgan funktsiyaning boshlangʼich maʼlumotlarini shakillantirish.
    Tenglamalar tizimini shakllantirsh.
  6. Chegaraviy shartlar.

Yuklab olish: Muhandislik masalalarini chekli ayirmalar va chekli elementlar usullari yordamida yechish


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish