MOLIYAVIY BIZNES REJANI TUZISH SHAKLI

0

MOLIYAVIY BIZNES REJANI TUZISH SHAKLI

MOLIYAVIY BIZNES REJANI TUZISH SHAKLI

  1. Тадбиркорликда бизнес режанинг мохияти ва зарурияти.
  2. Бизнес режа тузиш тартиби.
  3. Бизнес режалар структураси ва мазмуни.
  4. Бизнес режа асосий бўлимлари тавсифи.

YUKLAB OLISH: moliyavij biznes rezjani tuzish


Boshqa referatlar

manba.