Molekula tuzlishi va kimyoviy bog’lanish. Valent boglanishlar usuli.  Molekulyar orbitallar nazariyasi. Molekulalar simmetriyasi to’g’risida tushuncha

Molekula tuzlishi va kimyoviy bog’lanish. Valent boglanishlar usuli.  Molekulyar orbitallar nazariyasi. Molekulalar simmetriyasi to’g’risida tushuncha

Molekula tuzlishi va kimyoviy bog’lanish. Valent boglanishlar usuli.  Molekulyar orbitallar nazariyasi. Molekulalar simmetriyasi to’g’risida tushuncha

  1. Kimyoviy bog’lanish tabiati.
  2. Kovalent bog’lanish.kovalent bog’lanish hosil qilish usullari.
  3. Bog’ning yo’naluvchanligi va to’yinuvchanligi.
  4. Gibridlanish nazariyasi.
  5. Markaziy atomdagi bo’linmagan elektronlar juftining molekula tuzilishiga ta’siri.
  6. Molekulyar orbitallar usuli.
  7. Ikki atomli gomoyadroli birikmalar.
  8. Ikki atomli geteroyadroli birikmalar.
  9. Ion bog’lanish.Vodorod bog’lanish.Metall bog’lanish.
  10. Molekuladagi o’zaro ta’sirlar.

YUKLAB OLISH: Molekula tuzlishi va kimyoviy


Boshqa referatlar

manba.

 

Read more articles

Fikr bildirish