Modellashtirish ob’ekti (jarayoni) tahlillari

0

Modellashtirish ob’ekti (jarayoni) tahlillari

Modellashtirish ob’ekti (jarayoni) tahlillari

  1. Modellashtirilayotgan ob’ektni tasvirlash.
  2. Modellashtirilayotgan ob’ektni (jarayonni) tahlil qilish.

 

YUKLAB OLISH : Modellashtirish ob’ekti (jarayoni) tahlillari