Model va modellashtirish

0

Model va modellashtirish

Model va modellashtirish

  1. Model va modellashtirish ta’rifi.
  2. Model va modellashtirishning rivojlanishi.
  3. Model turlari.
  4. Matematik modellashtirish.
  5. Matematik modellarni tasnifi.
  6. Modellashtirish bosqichlari.

 

YUKLAB OLISH : Model va modellashtirish