Moddalar almashuvining buzilishlarida davolash mashqlari.

Moddalar almashuvining buzilishlarida davolash mashqlari

Moddalar almashuvining buzilishlarida davolash mashqlari. Ma`lumki a`zolarning ishlab turishini taminlovchi jarayon to`qimalarning oziqlanishi uchun zarur bo`lgan ovqat moddalari (oksil,  yog’,  uglevod va vitaminlar)ning parchalanishi tufayli idora qilinadi.  Lekin ayrim sabablarga ko`ra, oziq moddalarining parchalanishi izdan chiqqanda turli kasalliklar paydo bo`ladi.  Masalan,  qonda vitamin C etishmaganda singa, urat moddalari ko`payib ketganda podagra va nixoyat, vazopressin garmoni etishmovchiligida qandsiz diabet,  insulin garmoni etishmaganda esa  qandli diabet vujudga kelishi mumkin.

Semizlikda davolash mashqlari.

Semizlik – irsiy sabablar bilan bog’liq bo`lib,  ko`p ovqat eyish va kam xarakat qilish natijasida yuzaga keladi.  Bunda bemorlar ish qobiliyatining pasayganidan salga charchab qolish, ko`p terlash, ishtaxasi zo`rligidan shikoyat qiladilar. Agar odam juda ham semirib ketsa,  yurak atrofini yog’ bosib,  xansirab qoladi.  Qorin qismida yog’ to`planganda el yig’iladi,  ich qotadi, qorin devorida yog’ to`planganda  o`t pufagida toshlar paydo bo`lishi mumkin.  Semizlikning 4 darajasi: 1-darajasi – tana og’irligi normaga nisbatan 30 foizgacha oshadi;  2-daraja – 30 – 50  foizgacha;. 3- daraja 50 – 100 foiz va 4 – daraja 100 foiz va undan yuqori bo`ladi.

Davolash jismoniy tarbiyasiga dieta(parxez)terapiyani qo`shib olib borilishi semirishda o`zini katta natijasini beradi.  Bunda moddalarni parchalaydigan xarakatlarga ko`proq e`tibor berish kerak.  Masalan,  siklik mashg’ulotlarga ko`proq zo`r berilishi kerak.  Gimnastik mashqlarga ham e`tiborni tortish zarur, chunki bu mashqlar qorin, son, ko`krak va boshqa tana qismlariga ta`sir ko`rsatadi.  ertalabki gigenik gimnastika (davomiyligi 15-30 minut) mashqlarida gimnastika mashqlari, yurish, sayrlar (yayov, velosipedda) va qo`l keladigan sport o`yinlari qo`llaniladi. Moddalar almashuvining buzilishlarida davolash mashqlari.

Agar odam organizmida vitamin C etishmasa singa kasalligi paydo bo`ladi.  Bunda barcha to`qimalarda moddalar  almashinuvi izdan chiqadi.  Bu xol hamma a`zolarda qon almashinishing buzilishiga olib keladi.  Og’iz bo`shligida mayda yaralar xosil bo`ladi,  ulardan qon oqib turadi.  Bemorning madori qurib,  mushaklarida og’riq paydo bo`ladi,  xatto terisiga toshmalar toshadi,  mayda qon quyilishlari, ko`kimtir (ayniqsa oyoqning boldir va tizzadan past qismlarida orolchalar xosil bo`ladi.

Podagra kasalligi ham moddalar almashunivi buzilishi kasalligiga kirib,  u asosan qonda urat kislotasini ko`payib ketishidan kelib chiqadi. Bunda bemor oyoq tovonlari og’rishidan, bo`g’imlari shishib ketishi, oyoq barmoqlarini qimirlatganda oyoq tagida og’riq paydo bo`lishidan shikoyat qiladi. Bo`g’imlarda urat kislotaning yig’ilishi natijasida bo`g’imlar o`zgarishi, quloqda ham tugunlar paydo bo`lishi mumkin.  Kasallik bir necha yil cho`zilib ketganda (5-10 yil) tez-tez siyish,  buyrakda tosh yig’ilishi natijasida belda og’riq,  og’iz qurishi,  ozish, quvvatsizlik kabi belgilar paydo  bo`ladi.  Bu kasallikda davolash mashqlarini qo`llash organizmdan siydik kislotasini chiqarib yuborilishini tezlashtiradi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish