Mehnat resurslarining shakllanishi va ulardan foydalanish

0

Mehnat resurslarining shakllanishi va ulardan foydalanish

  1. Mehnat resurslari ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida.
  2. Mehnat resurslarining shakllanishi va ulardan foydalanish yo‘llari.
  3. Mehnat resurslari balansini tuzish va uni tahlil etish.
  4. Mehnat resurslari balanslarini ishlab chiqish.
  5. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.

Yuklab olish: Mehnat resurslarining shakllanishi va ulardan foydalanish


Boshqa referatlar

manba.