Meʼda va o‘n ikki barmoq ichak topagrafo-anatomiyasi va fiziologiyasi

0

Meʼda va o‘n ikki barmoq ichak topagrafo-anatomiyasi va fiziologiyasi

  1. Patologik anatomiyasi.
  2. Meʼda va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi klinikasi.
  3. Meʼda va o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi asoratlari.
  4. Meʼda va o‘n ik i barmoq ichak yarasidan qon ketishi

Yuklab olish: meda va on ikki barmoq ichak topagrafo -anatomiyasi va fiziologiyasi


Boshqa referatlar

manba.