Mayl va zamon shakllarining munosabati

Mayl va zamon shakllarining munosabati

  1. Mayl- zamon shakllarining dialektik bog`liqlik masalasi.
  2. Xabar mayli va uning zamon shakllari. Xabar mayli UGMsi.
  3. Buyruq-istak mayli UGMsi va uning nutqda voqelanishi, modal ma`nolari.
  4. Shart mayli UGMsi, uning nutqda voqealanishi va modal ma’nolari.
  5. Zamon shakllarida ma’nodoshlik va shakldoshlik.
  6. Umumiy xulosalar.

YUKLAB OLISH: Mayl va zamon shakllarining munosabati


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish