Matematik modellashtirish ob’ektiv borliqni o’rganish

0

Matematik modellashtirish ob’ektiv borliqni o’rganish

Matematik modellashtirish ob’ektiv borliqni o’rganish

  1. Ob’ekt haqida tushuncha.
  2. Tadbirkor masalasi.
  3. Inson tafakkuri bo’yicha modellashtirish jarayoni.

 

YUKLAB OLISH : Matematik modellashtirish ob’ektiv borliqni o’rganish