Matematik modellarda qo’llaniladigan ba’zi bir analitik va sonli usullar

0

Matematik modellarda qo'llaniladigan ba'zi bir analitik va sonli usullar

Matematik modellarda qo’llaniladigan ba’zi bir analitik va sonli usullar

  1. Matematik modellarda qo’llaniladigan analitik usullar.
  2. Matematik modellarda qo’llaniladigan sonli usullar.
  3. Sonli usullarga qo‘yiladigan talablar.

 

YUKLAB OLISH : Matematik modellarda qo’llaniladigan ba’zi bir analitik va sonli usullar