Massaj va uning turlari, fiziologik ta`siri.

Massaj va uning turlari, fiziologik ta`siri.Massaj va uning turlari, fiziologik ta`siri. Massaj deb  maxsus usular bilan organizm to`qilmalariga mexanik ravishida ta`sir qilishga aytiladi.  Bir necha xil massaj farq qilinadi:

  1. Shifobaxsh massaj;
  2. Gigienik massaj va uning organizmni sog’lomlashtirish va kasalliklarni oldini olish uchun hamda eng ko`p umumiy massaj sifatida qo`llaniladi. Teri funktsiyasini yaxshilovchi kosmetika massaji ham shu turkumga kiradi;
  3. Sport massaji. uning maqsadi organizmning funktsional imqoniyatlarini oshirish va sportchida charchash alomatlarini bartaraf etishdan iboratdir.  Undan (ko`pincha o`z- o`zini massaj qilib) sportchilar sportiv chinikishdan oldin razminka qilishda hamda charchaganda foydalanadi. Massaj va uning turlari, fiziologik ta`siri.

Massajni fiziologik ta`siri

Juda engil va yuzani massaj qilganda ham teri eng sezgi nerv retseplari birinchi galda mexanik ta`sirotdan ta`sirlanadi.  Retseptorni ta`sirlanishiga javoban nerv sistemasida; qon limfa aylanishida xilma-xil reflektor reaktsiyalar yuzaga keladi.  Massaj refleks yo`li bilan butun organizmga ta`sir ko`rsatadi va hamma organ hamma to`qimalarda turli o`zgarishlarni keltirib chiqaradi deb xisoblanadi.  Bu o`zgarishlar darajasi umuman massajning va xususan,  uning ayrim usullarining metodikasi hamda texnikasiga bog’liq bo`ladi.

Massaj ta`sirida bosh miya po`stlog’ida tormozlanish protsesslar kuchayadi.  Shuni natijasida muolajalardan keyin odamni mudroq bosadi.

Massajning turli usullari uning dozirovkasiga qarab nerv sistemasining qo`zg’aluvchanliligiga xar -xil ta`sir ko`rsatishi mumkin. Chunonchi, silash va ishqalash qo`zg’aluvchanlikni pasaytirsa,  shapillatib urish va kaft qirrasi bilan urib chiqish qo`zg’aluvchanlikni kuchaytiradi.  Massaj og’riqni qoldirish mumkin.  Massaj mexanik ta`sir qilib epidemik po`stlog’ini tushiradi.  Massaj tufayli teridagi qon tomirlari kengayadi.  Terida qon aylanishi va yog’ hamda ter bezlari funktsiyasi kuchayadi.  Massajdan keyin teri qizarib muloyim bo`lib qoladi.

Massaj qilinayotgan teri qismini temperaturasi ko`tariladi.

Massaj ta`sirida oqsillarning terida paydo bo`ladigan parchalanish maxsulotlari (gistamin, atsetilxolin) ham qon aylanishining yaxshilanishiga ma`lum darajada ta`sir qilinishi mumkin.

Massaj muskullariga katta ta`sir ko`rsatadi muskul va tolalarni qisqartirib,  muskul xujayralarini o`zida o`zgarishlar paydo qiladi.  Muskulning charchashi massaj ta`sirida massajsiz dam olganidan ertaroq bosiladi.  Massaj arofiyaga uchragan muskullar xajmini sezilarli darajada kattalashtirib,  ish qobiliyatini oshiradi. Muskulga ko`rsatiladigan ta`sir limfa qon oqimining kuchayishiga olib keladi.  Bu xususan silash uqalash vaqtida shishlarning surilib ketishiga yordam beradi.  Muskullarda rezerf kopilliyarlari ishga tushadi.  Bu kopilliyarlarga qo`shimcha qon,  demakki kislorod ham keladi.  Massaj uqalayotgan joylarda qonning qayta taksimlanishiga ta`sir qilish bilan birga yurak ishiga ham ta`sir ko`rsatadi.  Arterial bosim bilan puls sal o`zgaradi.

Massaj ta`sirida oksidlanish protsesslari tezlashadi, azot almashinuvi kuchayadi, bezlarning sekretor funktsiyasi zo`rayadi, siydik ajralishi ham kuchayadi. Massaj olgan odam yaxshi uxlaydi va ishtaxasi ochiladi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish