Masofani parallaktik usul bilan o’lchash

0

Masofani parallaktik usul bilan o’lchash

  1. Parallaktik usul bilan masofa o’lchashning mohiyati
  2. Parallaktik zveno.
  3. Parallaktik zvenoni joyida qurish.
  4. Doimiy bazisli parallaktik usul bilan masofa o’lchash.
  5. Parallaktik usul bilan masofa o’lchashdagi xatoliklar manbai.

YUKLAB OLISH: Masofani parallaktik usul bilan o’lchash


Boshqa referatlar

manba.