Ma’naviyat va uning jamiyat hayotida tutgan o’rni

0

Ma’naviyat va uning jamiyat hayotida tutgan o’rni

  1. Kirish
  2. Asosiy qism
  3.     1) Ma’naviyat tushunchasi. I.A. Karimovning ma’naviyatga bergan ta’rifi.
  4.     2) Ma’naviyatning jamiyat hayotida tutgan o’rni.
  5.     3) O’zbekiston – ma’naviy o’zgarishlar davrida.
  6.  Xulosa
  7. Foydalanilgan adabiyotlar.

Yuklab olish: Ma’naviyat va uning jamiyat hayotida tutgan o’rni


Boshqa referatlar

manba.