Linimentlar dori shakli sifatida, umumiy texnologiyasi. Gomogen linimentlar tayyorlash va sifatini baholash.

Linimentlar dori shakli sifatida, umumiy texnologiyasi. Gomogen linimentlar tayyorlash va sifatini baholash.    

  1. Linimentlar ta’rifi va tasnifi.
  2. Linimentlarni afzallik va kamchiliklari
  3. Linimentlar tayyorlashning umumiy qoidalari
  4. Linimentlarning xususiy texnologiyalari
  5. Linimentlarni sifatini nazorat qilish

YUKLAB OLISH :Linimentlar dori shakli sifatida, umumiy texnologiyasi. Gomogen linimentlar tayyorlash va sifatini baholash.


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish