Korxona xarajatlari va foydasi

Korxona xarajatlari va foydasi.

  1. 1. Ishlab chiqarish xarajatlari tushunchasi va uning tarkibi.
  2. 2. Qisqa muddatli va uzoq muddatli davrlarda ishlab chiqarish
    xarajatlarining o’zgarish tamoyillari.
  3. 3. Foydaning mazmuni. Foyda normasi va massasi.
  4. 4. Ish haqining iqtisodiy mazmuni, tashkil etish shakllari va
    tizimlari.

Yuklab olish: Korxona xarajatlari va foydasi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish