KO‘P ARGUMENTLI FUNKSIYA. KO‘P ARGUMENTLI FUNKSIYANING XUSUSIY HOSILALARI. TO‘LA DIFFERENSIALNING TAQRIBIY HISOBLASHGA TADBIQI

0

KO‘P ARGUMENTLI FUNKSIYA. KO‘P ARGUMENTLI FUNKSIYANING XUSUSIY HOSILALARI. TO‘LA DIFFERENSIALNING TAQRIBIY HISOBLASHGA TADBIQI

  1. Ko‘p argumentli funksiya haqida to‘shcha.
  2. Xususiy va to‘la
  3. Ko‘p argumentli funksiyaning limiti va
  4. Ko‘p argumentli funksiyaning xususiy
  5. Xususiy
  6. Xususiy hosila va xususiy differensialning geometrik ma’nosi.
  7. To‘la orttirma va to‘la
  8. To‘la differensialning taqribiy hisoblashga
  9. Murakkab funksiyaning To‘la hosila.
  10. Oshkormas funksiyaning hosilasi.

Yuklab olish: Ko’p argumentli funksiya


Boshqa referatlar

manba.