Kombinirlangan surtmalar. Dori moddalarning xususiyatlaridan kelib chiqib mo‘tadil texnologiya ishlab chiqish qoidalari. Surtmalar sifatini baholash.

0

Kombinirlangan surtmalar. Dori moddalarning xususiyatlaridan kelib chiqib mo‘tadil texnologiya ishlab chiqish qoidalari. Surtmalar sifatini baholash.

  1. Kombinirlangan tipdagi surtmalar tayyorlashda ishlatiladigan asoslar
  2. Kombinirlangan tipdagi surtmalarni tayyorlash texnologiyasi asoslariga qo`yilgan talablar
  3. Kombinirlangan tipdagi surtmalarning umumiy tayyorlash texnologiyasi
  4. Kombinirlangan tipdagi surtmalar texnologiyasining o`ziga xosligi

YUKLAB OLISH:Kombinirlangan surtmalar. Dori moddalarning xususiyatlaridan kelib chiqib mo‘tadil texnologiya ishlab chiqish


Boshqa referatlar

manba.