Ko`makchi. Ko`makchilarning ma`nosi, vazifalari va turlari.

0

Ko`makchi. Ko`makchilarning ma`nosi, vazifalari va turlari.

  1. Ko`makchilar yordamchi so`zlarning bir ko`rinishi sifatida.
  2. Ko`makchilarning shakliy xususiyatiga  ko`ra turlari. Sof  ko`makchilar.
  3. Yarim ko`makchilarning “oraliq uchinchi” tabiati.
  4. Qo`shimchasimon ko`makchilarning ma`no va vazifa tomonlari.

YUKLAB OLISH: Ko`makchi. Ko`makchilarning ma`nosi, vazifalari va turlari.


Boshqa referatlar

manba.