KIMYOVIY REAKSIYALARNING ENERGETIKASI. ICHKI ENERGIYA.ENTALPIYA. KALORIMETRIYA. REAKSIYALAR ENTALPIYASINI  ANIQLASH. GESS QONUNI. ENTROPIYA  VA IZOBARIK-IZOTERMIK POTENTSIAL.

KIMYOVIY REAKSIYALARNING ENERGETIKASI. ICHKI ENERGIYA.ENTALPIYA. KALORIMETRIYA. REAKSIYALAR ENTALPIYASINI  ANIQLASH. GESS QONUNI. ENTROPIYA  VA IZOBARIK-IZOTERMIK POTENTSIAL.

KIMYOVIY REAKSIYALARNING ENERGETIKASI. ICHKI ENERGIYA.ENTALPIYA. KALORIMETRIYA. REAKSIYALAR ENTALPIYASINI  ANIQLASH. GESS QONUNI. ENTROPIYA  VA IZOBARIK-IZOTERMIK POTENTSIAL.

  1. Asosiy termodinamik tushunchalar.
  2. Termokimyoviy tenglamalar. Gess qonuni. Ichki energiya. Gazlarning kengayish ishi.
  3. Entropiya. Jarayonlarning yo’nalishi.
  4. Termokimyoviy hisoblashlar.
  5. Izobar-izotermik va izoxor-izotermik potensial.  Kimyoviy reaksiyalarning yo’nalishini belgilash.

YUKLAB OLISH: KIMYOVIY REAKS


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish