Kimyoviy reaksiyalar tezligi va maxanizmi. Kataliz. Kimyoviy muvozanat. Noorganik reaksiyalarning borish shartlari.  Nanotexnologiya, nanofan va nanozarrachalar

Kimyoviy reaksiyalar tezligi va maxanizmi. Kataliz. Kimyoviy muvozanat. Noorganik reaksiyalarning borish shartlari.  Nanotexnologiya, nanofan va nanozarrachalar

Kimyoviy reaksiyalar tezligi va maxanizmi. Kataliz. Kimyoviy muvozanat. Noorganik reaksiyalarning borish shartlari.  Nanotexnologiya, nanofan va nanozarrachalar

  1. Reaksiyaning tezlik tushunchasi, tezlik birligi va unga ta’sir etuvchi faktorlar;
  2. Reaksiya tezligiga konsentratsiyani ta’siri. Massalar ta’sir qonuni.
  3. Reaksiya tezligig a haroratni ta’siri. Vant –goff qoidasi. Arrenius tenglamasi. Aktivlanish energiyasini aniqlash.
  4. Oddiy va murakkab reaksiyalar. Reaksiyalarning molekulyarligi va tartibi. Reaksiya teribini aniqlash. Reaksiya taribi va molekulyarligini mos kelmaslik holatlari.
  5. Noorganik reaksiyalarning boorish shartlari.
  6. Nanofan, nanotexnologiya va nanozarrachalar.
  7. Nanozarrachalar olishda noorganik kimyo usullari.
  8. Mavzunung farmatsiyadagi ahamiyati.

YUKLAB OLISH: Kimyoviy reaksiyalar tezligi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish