Kelishik kategoriyasi. Uning UGMsi va nutqda voqelanishi.

Kelishik kategoriyasi.  Uning UGMsi va nutqda voqelanishi.

  1. Kelishik   shakllarining semantik va sintaktik xususiyatlari.
  2. Kelishik kategoriyasi paradigmasining UGMsi va uning nutqda voqelanishi.
  3. Makon kelishiklari     (jo’nalish,        chiqish,           o’rin     kelishiklari)             UGMsi            va OGMlarining ajratilishi.
  4. Sof grammatik kelishiklar (bosh, qaratqich, tushum kelishiklarixususiyati.

YUKLAB OLISH: Kelishik kategoriyasi


Boshqa referatlar

manba.

Read more articles

Fikr bildirish