JOIZLIK VA O’TQAZISHLAR HAQIDA ASOSIY TUSHUNCHALAR

0

JOIZLIK VA O’TQAZISHLAR HAQIDA ASOSIY TUSHUNCHALAR

  1. 14.1. Og‘ishlar. Joizlik maydoni.
  2. 14.2. Detallarning chakka o‘lchamlarini hisoblash formulalari.
  3. 14.3. O‘tqazishlarning turlari. Tirqish va tarangliklar.
  4. 14.4. Eng katta va eng kichik tirqishlar va tarangliklarni hisoblash formulalari.
  5. 14.5. Joizlik maydonlarining joylashish sxemasini hosil qilishga misollar.

Yuklab olish: JOIZLIK VA O’TQAZISHLAR HAQIDA ASOSIY TUSHUNCHALAR


Boshqa referatlar

manba.