Jismoniy tarbiya va sportning kishilar sog’ligini saqlashdagi ahamiyati.

Jismoniy tarbiya va sportning kishilar sog’ligini saqlashdagi ahamiyati

Jismoniy tarbiya va sportning kishilar sog’ligini saqlashdagi ahamiyati. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillaridanoq yurtboshimiz tashabbusi bilan tanlangan oliyjanob maqsad-“Sog’lom zurriyod – sog’lom farzand – sog’lom avlod” kontseptsiyasi sog’lom turmush tarzini shakllantirish uchun dasturli amal hisoblanadi. Aholi salomatligini muhofaza qilish, sog’lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy sog’lom va ma`naviy barkamol yosh avlodni tarbiyalash davlatimiz rahbari va hukumatimizning diqqat e`tiborida bo`lib kelmoqda. Dunyo olimlarining ko`p yillik ilmiy tadqiqotlari, tajribasiga asoslangan “Sog’lom turmush tarzi” dasturidagi qoida va talabidan bittasi quyidagidir: harakatlanish faolligiga amal qilish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug’ullanishdir.

Jismoniy mashg’ulotlar jarayonida mushak-bo`g’im apparati muvaffaqiyatli mustahkamlanishi, tana vaznining kamayishi, yog’lar almashinuvi yaxshilanishi, qon zardobida xolesterin kamayishi, arterial qon bosimining darajasi me`yorga tushishi, markaziy asab tizimining yaxshilanishi, kuchli chiniqish ta`siri yuzaga kelishi, organizmning turli ekstremal ta`sirlarga chidamliligi mustahkamlanishi isbotlangan, ya`ni jismoniy mashqlarning ta`siri organizmning amalda barcha a`zolari va tizimlarining ishida namoyon bo`ladi, lekin ularning yurak-qon tomir tizimiga bo`lgan ta`siri eng muhimdir.

Ma`lumki, jismoniy tarbiya va sport bilan shug’ullanish kishining xar tomonlama jismoniy rivojlanish imkonini beradi,  fiziologik funktsiyalarining takomillashtirishga yordam beradi va kishi organizmi xar tomonlama mustaxkamlashishga olib keladi.  Shug’ullanuvchilarning yoshi, jinsi va o`ziga xos xususiyatlarini xisobga olish jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlari to`g’ri uyushtirilganda umumiy sog’lomlashtiruvchi samara berib, xos bo`lmagan immunitet ishlanib chiqishiga yordam beradi.  Bunda kishilar kasalliklarga kamroq chalinadigan bo`ladi, tashqi muxitning noqulay sharoitlarda chidamliligi oshadi.  Umumiy va sport ish qobiliyatining oshishiga yaxshi ta`sir ko`rsatadi.  Xar qanday jismoniy mashg’ulotlar musobaqalarda qatnashish salomatlikni mustaxkamlashga qaratilgan bo`lishi lozim, aks xolda ular o`zbek jismoniy tarbiya sistemasining sog’lomlashtirish vazifasini xal qilish borasida ahamiyatini yo`qotadi.  Keyingi vaqtlarda jismoniy tarbiya va sport bilan shug’ullanuvchilarning sog’ligida kuzatiladigan potologik (kasallik) o`zgarishlar sabablarini,  ularning oldini olish va davolash masalalarini o`z zimmasiga olgan sport meditsinasini yana yangi bir soxasi rivoj topmoqda.  Ma`lumki.  potologik o`zgarishlar jismoniy zo`riqish kuchayganda va oqilona tashqil qilinmaganda yoki kasalliklarga moil bo`lgan sportchilar turli mashg’ulotlarda ishtirok etganda yuz berishi mumkin.  Sportchilar kasallanishining oldini olishda sport trenerovkasida faqat sog’lom kishilarni jalb etish va ularni sog’lomligini muntazam kuzatib borish muxim rol o`ynaydi.  Jismoniy tarbiya va sportning kishilar sog’ligini saqlashdagi ahamiyati.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish