Jaroxatlanishlarda davolash jismoniy tarbiyasi.

Jaroxatlanishlarda davolash jismoniy tarbiyasi

Jaroxatlanishlarda davolash jismoniy tarbiyasi.Organizmda tayanch-harakat organlari tayanch va harakat vazifalarini bajaradi. Tanyach-harakat organlariga ko`p hollarda tashqi muhit, kasallik tarqatuvchi mikrob va boshqalar ta’sir qiladi, natijada har xil kasallik holatlarini vujudga keltiradi. Bunday holatlarda davolash mashqlarini qo`llash asoslangan. SHu bilan birga davolashni boshqa turlari ham keng qo`llaniladi.

Jarohat olgan kasallarda sog’liqni tiklashni to`rtta davri  mavjud bo`lib, ularni davom etishi jarohatning og’irligiga, jarrohlik aralashuvi harakteriga va kasallik asoratlariga bog’liq bo`ladi. Operatsiya oldi davrida umumiy rivojlantiruvchi mashqlar va nafas olish gimnastikasi qo`llaniladi. Bunda sog’lom qo`llarda vazminlashtirilgan (gantel, to`ldirma to`p, espandero, rezinali amortizatorlar yordamida) va cho`zuvchi mashqlar bajariladi.

Operatsiyadan keyingi davrda davolash gimnastikasini asosiy vazifasi o`pka shamollashi, venada tromblar hosil bo`lishi, qayta aylanishni tezlashtirish, mahalliy limfa va qon aylanishni tezlashtirish va boshqalardan iborat. Buning uchun davolash gimnastikasi jarohatlangan qismlarni jalb qilgan holda o`tkaziladi. Jaroxatlanishlarda davolash jismoniy tarbiyasi.

Harakatsiz holatga keltirilgan (immoblizatsiyadan so`ng)  keyingi davrda gips, apparat boshqalarni olib tashlangandan so`ng asosiy diqqatni jarohat olgan qismni funktsiyasini to`liq tiklashga qaratiladi. Bunda davolash gimnastikasidan tashqari suv havzalarida va trenajerlarda mashq bajarishlar ham qo`shib olib boriladi.

Tiklanish (reablitatsiya) davrida asosiy diqqatni buzilgan funktsiyani tiklash va immoblizatsiya asoratlarini yo`qotishdan iborat. Bu davrda sog’lom qismlarda ko`proq yangi malakalar va ishlarni bajarishni kompensator mexanizmlari vujudga keltiriladi. Davolash mashqlari umumiy rivojlantiruvchi, suvda bajariladigan mashqlar, cho`zuvchi trenajyor, massaj va fizioterapiyalardan iborat bo`ladi.

Xalqaro Sog’liqni Saqlash Tashqilotini bergan maalumotiga ko`ra er sharining xar beshdan bir yashovchisi bo`g’im funktsiyasini buzilishga  duchor  bo`lib ularda  og’riq  borligidan  shikoyat  qiladi.   Bo`g’im  kasalliklarim  turli – tuman  bo`lib  asosan  2 xili  mavjud: bular artrit  va  artrozlar. Artrit deb bo`g’imlarni shamollashiga aytiladi. Artroz deb bo`g’im to`qimalaridagi degenirativ o`zgarishlar tushiniladi. Bu birinchi navbatda tog’ayda sodir bo`ladi. Bu xar ikki holatda ham bo`g’imlarni xarakati yomonlashadi va kuchli og’riq sodir bo`ladi. Bordiyu bitta bo`g’im shamollasa manoartrit  bir-qancha bo`g’im shamollasa poliartit deb ataladi Artritlar bir nechta guruxlarga bo`linadi:  revmatik,   yuqumli distrofik va boshqalar. Bunga bog’liq  bo`lmagan xolda buning klinik ko`rishi, bo`g’imlarni shishishi og’riq asosan yurgan paytda maxalliy xaroratda oshishi bo`g’im atrofi to`qimalarini shishishi va shikastlangan bo`g’imning xarakati yomonlashuvidan iborat

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish