Jamlangan va taqsimlangan parametrli modellar

0

Jamlangan va taqsimlangan parametrli modellar

  1. 1. Mexanik tizimlarning erkinlik darajasi.
  2. 2. Umumlashgan koordinatalar. Umumlashgan kuchlar.
  3. 3. Jamlangan parametrli modellar uchun Lagranj tenglamasi.
  4. 4. Parametrlari jamlangan va taqsimlangan modellar asosida gidravlik tizim parametrlarini aniqlash va jarayonlarni tasvirlash.

Yuklab olish: Jamlangan va taqsimlangan parametrli modellar


Boshqa referatlar

manba.